Scroll to top

01.

Atribuții CNB

Strategii

Elaborează strategii şi programe pentru sistemul naţional de biblioteci, pe care le supune spre aprobare, prin ordin comun, ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului culturii şi cultelor;

02.

Atribuții CNB

Activitate

Coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de biblioteci, elaborează programe şi metodologii privind informatizarea sistemului naţional de biblioteci;

03.

Atribuții CNB

Programe de cercetare

Propune programe de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărţii şi ştiinţelor informării, pe care le transmite spre analiză Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Academiei Române, precum şi altor autorităţi sau instituţii publice interesate;

04.

Atribuții CNB

Metodologii

Elaborează şi propune metodologiile, normele, normativele şi reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, pe care le înaintează Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;

05.

Atribuții CNB

Standarde europene

Elaborează, în conformitate cu standardele europene, standarde privitoare la suprafaţa minimă a bibliotecilor finanţate din fonduri publice, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor;

06.

Atribuții CNB

Criterii specifice

Elaborează criteriile specifice de selecţie şi promovare a personalului pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi de specialitate din biblioteci, care se aprobă prin ordin comun
al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor;

07.

Atribuții CNB

Norme-cadru

Elaborează norme-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor finanţate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi a bibliotecilor de drept privat cu acces public, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor;

08.

Atribuții CNB

Cursuri de formare

Propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi autorităţilor finanţatoare cursuri de formare iniţială şi de formare continuă în domeniile specifice biblioteconomiei şi ştiinţei informării;

Comisia Națională a Bibliotecilor

Ministerul Culturii și Ministerul Educației au emis ordinul comun privind componența Comisiei Naționale a Bibliotecilor, „autoritatea ştiinţifică naţională pentru coordonarea bibliotecilor românești, înfiinţată în temeiul Legii nr. 334/2002 privind bibliotecile”, aceasta reluându-şi astfel activitatea după o întrerupere de nouă ani. Comisia funcţionează sub coordonarea celor două ministere.

Ca Președinte al CNB a fost ales prof. univ. dr. Agnes Terezia  Erich, managerul Bibliotecii Județene “Ion Heliade Rădulescu”, Dâmbovița. Secretar al comisiei a fost desemnată Mireille-Carmen Rădoi, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti.

Comisia are 23 de membri, specialişti în biblioteconomie şi ştiinţele informării, dintre care câte şase membri de la Ministerul Culturii şi Identității Naționale şi Ministerul Educaţiei Naționale, doi membri de la Academia Română, cinci membri de la asociaţiile profesionale de profil, câte un membru de la Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, doi membri de la bibliotecile eclesiastice.

La propunerea Comisiei, Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei pot angaja, cu contract de muncă pe perioadă determinată, specialişti şi/sau pot încheia contracte de parteneriat public-privat cu firme specializate pentru consultanţă şi optimizare, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în baza acordurilor convenite cu Uniunea Europeană, precum şi a cerinţelor de aliniere la standardele europene.

În data de 3 Decembrie 2021 a avut loc ședința Comisiei Naționale a Bibliotecilor, cel mai înalt for profesional al bibliotecilor din România, aflat în coordonarea Ministerului Culturii și a Ministerului Educației.

Pentru funcția de Președinte al Comisiei a fost propusă doamna manager al Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița, prof. univ. dr. Agnes Terezia Erich. Propunerea a fost acceptată și votată în unanimitate.

Pentru funcția de Secretar al Comisiei a fost propusă doamna director general al Bibliotecii Centrale Universitare București, conf. univ. dr. Mireille Carmen Rădoi. Propunerea a fost acceptată și votată în unanimitate.

Comisia Națională a Bibliotecilor

Comisia Națională a Bibliotecilor

reprezintă

autoritatea științifică națională pentru coordonarea bibliotecilor de drept public.

Comisia

Comisia

este formată

dintr-un număr de 23 de membri, specialiști recunoscuți în biblioteconomie şi științele informării.

(CNB)

(CNB)

și-a reluat activitatea

miercuri, 26 septembrie 2018, după nouă ani de absență, într-o nouă componență.

Conducerea comisiei

Conducerea comisiei

se află sub coordonarea

Ministerului Culturii şi Identității Naționale şi a Ministerului Educaţiei Naționale.

Știri despre CNB

informatii despre comisie in presă.

Comisia Naţională a Bibliotecilor (CNB) și-a reluat activitatea, miercuri, 26 septembrie 2018, după nouă ani de absență, într-o nouă componență, desemnată prin Ordin comun privind Componența Comisiei Naționale a Bibliotecilor, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale și Ministerul Educației Naționale.

- cultura.ro

Ministerul Culturii 2018

Prin Ordin comun emis de Ministerul Culturii (nr. 3452/09.09.2021) și Ministerul Educației (nr. 5183/01.09.2021) a fost stabilită noua componență a Comisiei Naționale a Bibliotecilor (CNB) pentru mandatul 2021-2023.

- cultura.ro

Ministerul Culturii 2018

Comisia este formată dintr-un număr de 23 de membri, specialişti în biblioteconomie şi ştiinţele informării. Structura comisiei este împărțită astfel: Ministerul Culturii şi Identității Naționale - 6 membri, Ministerul Educaţiei Naționale - 6 membri, Academia Română - 2 membri, asociaţiile profesionale de profil – 5 membri, Ministerul Afacerilor Interne – 1 membru, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei – 1 membru iar bibliotecile eclesiastice – 2 membri.

- cultura.ro

Ministerul Culturii

Date de contact

 • Address:

  Ministerul Culturii, Bulevardul Unirii Nr. 22, Sector 3, București, COD 030833
 • Email:

  presedinte@cnb.org.ro
  secretar@cnb.org.ro
  secretariat@cnb.org.ro
  comisiabibliotecilor@gmail.com
 • Phone:

 • Website:

  https://cnb.org.ro