Scroll to top

LEGISLAȚIE SI STANDARDE DE BIBLIOTECĂ ENTRU BIBLIOTECILE DIN SISTEMUL EDUCAȚIEI

Nr. Crt. Actul normativ Descriere
1. Legea educatiei nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale
2. LEGEA_334_2002_ Legea bibliotecilor
3. ORDIN 4925/2005  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 

4. OM_5554/2011 Regulamentul de organizare a casei corpului didactic
5. ORDIN nr. 4713/2010 Metodologia de încadrare în CCD
6. OM_5556/2011 Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a Centrelor de documentare şi informare
7. OMECTS nr. 3328 /8.03.2002 Dreptul Caselor Corpului Didactic de a înfiinţa în mediul urban şi rural, CDI-uri

 

8. Ordinul ministrului nr. 3944-9.05.2003  Regulament – cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional

 

9. norme_de_incadrare biblioteci scolare Criterii specifice de selecţie şi promovare a personalului pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi de specialitate în biblioteci
10. OMECTS nr. 4461 din 12.07.2010 Privind aprobarea programei pentru susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, la specializarea „Profesor documentarist”
11. OMECTS 5547/2011 Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
12. OM_6143/2011 Metodologa de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar 16  
13. omects-nr-4461 din 12.07.2010 Metodologia privind angajarea şi promovarea în funcţii a personalului din bibliotecile scolare

 

14. OMECTS nr. 5913/2008 Regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar
15. omects-nr-4461 din 12.07.2010 Acordarea fondurilor pentru achiziţia de carte şcolară
16. omects nr 4726 din 19.07.2006 Metodologia privind achiziţiile în

vederea actualizării şi îmbogăţirii fondului de carte al bibliotecilor şcolare şi de CCD

17. OMEdC Nr.5286/12.12.2006 Regulamentul pentru împrumutul interbibliotecar

 

19. OM 5561/2011 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
20. Standard ocupational Bibliotecar Standard ocupaţional pentru ocupaţia: Bibliotecar; Domeniul: Învăţământ, educaţie, cultură, mass media. Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999
21. pl-manifesto-ro Manifestul UNESCO pentru bibliotecile şcolare
22. CODUL-DEONTOLOGIC-AL-BIBLIOTECARULUI-DIN-ROMANIA Codul deontologic al bibliotecarului din România