Scroll to top

Bursă Asociația DIGILIB Muscel

Către,
Comisia Națională a Bibliotecilor
După cum este cunoscut, transformarea digitală a societății, obiectiv promovat de Uniunea
Europeană implică o abordare complexă care să cuprindă factori instituționali, decidenți
politici, organizații neguvernamentale și cetățeni. Instituțiile care au menirea de a forma și
promova noi mentalități și deprinderi în cultura informației, cum sunt bibliotecile, au un rol
determinant în acest proces. Evoluția bibliotecilor definite prin lege „instituții de importanță
strategică”, este direct legată de evoluția culturală a societății.
AsociațiaDIGILIBMuscel,avândcaprincipaliparteneriBibliotecaCentralăUniversitară
„Carol I”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București,
Academia Oamenilor de Știință din România a organizat timp de 15 ani manifestări dedicate
modernizării bibliotecilor și introducerii noilor tehnologii în domeniu. Pentru a veni în sprijinul
bibliotecilor și bibliotecarilor, în acest an, DIGILIB Muscel inițiază un premiu – bursă în
valoare de 1000 Euro, susținut din fonduri private, care va fi acordat în fiecare an. Bursa
este destinată unui bibliotecar sau informatician care lucrează într-o bibliotecă. Câștigătorul
trebuie să viziteze o bibliotecă modernă din străinătate, la alegere, dintre cele recomandate
de juriu sau să participe la o manifestare științifică internațională în domeniu , cu aprobarea
juriului. Perioada de efectuare a bursei este un an calendaristic. La întoarcere, acesta are
obligația de a disemina cunoștințele dobândite în cadrul unei manifestări sau a unei publicații
din țară.
Bursa este acordată de un juriu format din trei absolvenți din domeniul Biblioteconomie/
Bibliologie și Știința Informării, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, directorul
Bibliotecii Naționale a României și câte un reprezentant desemnat de Academia Oamenilor
de Știință din România, Asociația DIGILIB Muscel și Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică – ICI București. Președintele juriului este prof.univ.dr. Agnes
Terezia Erich, Președintele Comisiei Naționale a Bibliotecilor.
Condițiile de participare sunt:
Vârsta până în 35 de ani;
Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență (condiții de studii
minime);
Vechime în bibliotecă de minim 5 ani.
Candidații trebuie să transmită următoarele documente:
Un CV format Europass;
Un scurt memoriu de activitate (max. 3 pagini);
O scrisoare de intenție din care să reiasă interesul profesional pentru această bursă;
Copii scanate după diplomele de studii;
Datele de identificare a două persoane de contact care pot furniza eventuale relații
profesionale despre candidat.
Documentele vor fi transmise până la data de 15 iunie 2023 pe adresa de email
office@digilibmuscel.ro.
Rezultatele vor fi anunțate pe site-ul www.digilibmuscel.ro la o dată prealabilă evenimentului
„Slove muscelene” din anul în curs, iar premiul va fi înmânat în cadrul manifestării.
Vă rugăm să aveți amabilitatea de a disemina aceste informații către instituțiile pe care le
considerați interesate în acest demers de sprijin al tinerilor care lucrează în biblioteci.
Cu deosebita considerație,
Prof.univ.dr.ing. Doina Banciu